Tôi cần chuyển khoản thanh toán đơn hàng vào tài khoản nào?

APC Pack sẽ thông báo xác nhận và hướng dẫn khách hàng thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của APC Pack.

Số tài khoản: 686822888888

Mở tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi Nhánh Đông Đô

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC
1800 6986

Chưa có sản phẩm trong danh sách yêu thích