Chính Sách Bản Quyền

1. Quyền sở hữu trí tuệ:

- APC Pack cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của các tác phẩm, thiết kế và nội dung thuộc sở hữu của chúng tôi.

- Các sản phẩm, thiết kế, hình ảnh, logo, tài liệu và nội dung trên website của APC Pack được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ liên quan.

2. Quyền sở hữu giao diện:

- APC Pack sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến giao diện, thiết kế và cấu trúc của website APC Pack .

- Giao diện bao gồm các yếu tố như bố cục, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng và phông chữ độc quyền của APC Pack .

- Cấm sao chép và sử dụng giao diện: Không ai được phép sao chép, sử dụng, tái tạo hoặc thay đổi giao diện website của APC Pack mà không có sự cho phép bằng văn bản từ APC Pack .

3. Bảo vệ quyền sở hữu:

- Giao diện website của APC Pack được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền thuộc về APC Pack .

- Bất kỳ việc sao chép, phân phối, sử dụng hoặc tái tạo giao diện của APC Pack mà không có sự cho phép bằng văn bản từ APC Pack là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

- Mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền về giao diện của APC Pack sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

4. Hình ảnh và logo:

- Mọi hình ảnh, logo và biểu tượng liên quan đến APC Pack là tài sản sở hữu duy nhất của chúng tôi.

- Việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối hình ảnh và logo APC Pack mà không có sự cho phép bằng văn bản là vi phạm quyền bản quyền và sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

5. Sử dụng hợp pháp:

- Khách hàng được phép sử dụng thông tin và nội dung từ website của APC Pack chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không thể sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc tái bản mà không có sự cho phép bằng văn bản từ APC Pack .

6. Báo cáo vi phạm:

- APC Pack khuyến khích mọi người báo cáo bất kỳ vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ nào liên quan đến sản phẩm, thiết kế, hình ảnh và nội dung của chúng tôi. Nếu bạn nhận thấy dấu hiệu vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên website.

7. Sự chấp nhận:

- Bằng cách truy cập và sử dụng website của APC Pack , khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân thủ chính sách bản quyền và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu khách hàng và người sử dụng website của chúng tôi tuân thủ các quy định bản quyền và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của APC Pack và các bên liên quan.

 

1800 6986

Chưa có sản phẩm trong danh sách yêu thích