2. Tôi cần chuyển khoản thanh toán đơn hàng vào tài khoản nào?

Đối với đơn hàng thanh toán chuyển khoản, khách hàng sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền ngay sau khi hoàn tất đơn hàng bằng cách chuyển tiền đến tài khoản của APC Pack:

Số tài khoản: 686822888888

Mở tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi Nhánh Đông Đô

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC

Nội dung chuyển tiền: [Số điện thoại khách hàng] + [Mã đơn hàng]

[Số điện thoại khách hàng] là số điện thoại quý khách đã cung cấp khi đặt đơn hàng.

[Mã đơn hàng] quý khách có thể kiểm tra trong phần Thông tin tài khoản hoặc email Thông báo xác nhận đơn hàng.

1800 6986

Chưa có sản phẩm trong danh sách yêu thích