I. Hướng dẫn truy cập website

Cách 1: Truy cập thẳng vào link

1. Phiên bản desktop

Bước 1: Truy cập thẳng vào đường link https://www.lygiay.com.vn/ 

Bước 2: Chọn ngôn ngữ bạn cần (tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật)

Bước 3: Lướt xuống hoặc click (nhấp chuột) vào các tính năng bạn đang có nhu cầu như: Chat Zalo, chat messenger, chọn nhóm sản phẩm, chọn sản phẩm, chọn thông tin.

Lưu ý: Trên desktop không sử dụng được tính năng gọi hotline, quý khách vui lòng sử dụng mobile để có thể sử dụng tính năng gọi điện thoại trực tiếp từ website.

>>> phần 2 (hướng dẫn mua hàng và xuất hóa đơn)

2. Phiên bản mobile

Bước 1: Truy cập thẳng vào đường link https://www.lygiay.com.vn/ 

Hình ảnh

Bước 2: Chọn ngôn ngữ bạn cần (tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật)

Bước 3: Lướt xuống hoặc click (nhấp chuột) vào các tính năng bạn đang có nhu cầu như: Chat Zalo, chat messenger, chọn nhóm sản phẩm, chọn sản phẩm, chọn thông tin.

>>> Xem thêm các tin tức từ APC Pack

Cách 2: Truy cập qua tìm kiếm từ khóa

1. Phiên bản Desktop

Bước 1: Tìm kiếm các từ khóa liên quan về ly giấy, cốc giấy, tô giấy, túi giấy trên thanh tìm kiếm như: Ly giấy APC, cốc giấy APC, túi giấy APC.

Bước 2: Lướt xuống tìm link trang web https://www.lygiay.com.vn/ trên thanh tìm kiếm và click (nhấp chuột) vào link như hình

Bước 3: Lướt xuống hoặc click (nhấp chuột) vào các tính năng bạn đang có nhu cầu như: Chat Zalo, chat messenger, chọn nhóm sản phẩm, chọn sản phẩm, chọn thông tin.

Lưu ý: Trên desktop không sử dụng được tính năng gọi hotline, quý khách vui lòng sử dụng mobile để có thể sử dụng tính năng gọi điện thoại trực tiếp từ website.

>>> Xem thêm các tin tức từ APC Pack

2. Phiên bản Mobile

Bước 1: Tìm kiếm các từ khóa liên quan về ly giấy, cốc giấy, tô giấy, túi giấy trên thanh tìm kiếm như: Ly giấy APC, cốc giấy APC, túi giấy APC.

Bước 2: Lướt xuống tìm link trang web https://www.lygiay.com.vn/ trên thanh tìm kiếm và click (nhấp chuột) vào link như hình

Bước 3: Lướt xuống hoặc click (nhấp chuột) vào các tính năng bạn đang có nhu cầu như: Chat Zalo, chat messenger, chọn nhóm sản phẩm, chọn sản phẩm, chọn thông tin.

Hình ảnh

>>> Còn tiếp phần 2 (hướng dẫn mua hàng và xuất hóa đơn)